Giới thiệu ứng dụng cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa

Nhận được gợi ý từ một số đồng nghiệp truyền thông tại các giáo xứ, Ban Truyền Thông Giáo xứ Lãng Vân xin gửi tới quý Cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ Trang Web và Ứng Dụng giúp Cầu Nguyện và suy Niệm Tin Mừng hàng ngày.


———
Website: phutcaunguyen.net
Ứng dụng/ App: Phút Cầu Nguyện
* Được phát triển và duy trì bởi Dòng Tên Việt Nam
* Ứng dụng này được phát triển trên cả 2 nền tảng là Android và IOS.
Link Android: https://play.google.com/store/apps/details…
Link IOS: https://itunes.apple.com/…/app/phut-cau-nguyen/id1038806174…
———
Nguyện Xin Thiên Chúa ban bình an và giúp đỡ chúng con vượt qua Đại Dịch này!