Giới thiệu

Thành lập xứ

 • Thành lập năm 1885, được tách ra từ xứ Đồng Chưa (Đồng chưa thành lập năm 1838).
 • Năm 1924, xứ Lãng Vân chia ra xứ Mưỡu Giáp
 • Năm 1949, xứ Lãng Vân chia ra xứ Uy Đức
 • Nhà thờ đầu tiên[2] năm: ?
 • Nhà thờ xây lần thứ 2 năm[3]: 1936
 • Nhà thờ xây lần thứ 3 năm: 1987
 • Nhà thờ hiện nay xây năm: 1997

Các Cha xứ

Vào thời Tự Đức dân chúng bị bắt bớ gắt gao, đã qua Lãng Vân có mấy vị: cha Dong, cha Sùng, cha Lân, và cha thánh Thư[5].

Sau khi cha Thư bị bắt, không còn cha nào qua lại chừng 20 năm trời, dân chúng bỏ đạo hầu hết. Mãi cho tới khi lập lại Nhà Chung Kẻ Sở, có chừng 15 người rủ nhau ra Kẻ Sở học lại giáo lý. Người ta rước cha Tựu từ Kẻ Sở về Lãng Vân mở đạo lại chừng 3 năm. Đức cha Puginier Phước (1868-1892) cho phép mở hai xứ: An Lộc và xứ xép ở Lãng Vân. Hai linh mục: cha Tự và cha Trinh thay nhau về họat động. Thời Văn Thân, một lần hai cha đang ở Lãng Vân, cha Tư sốt ruột không biết số phận An Lộc ra sao, ngài về thăm, dọc đường bị Văn Thân bắt và thủ tiêu. Họ kéo quân, gây sóng gió tại Lãng Vân nữa. Cha Trinh phải trốn về Kẻ Sở.

Sau khi tình hình đã có phần dễ thở, hai Linh mục khác: cha Quy trở lại chính xứ Lãng Vân, và cha Đạt làm phó. Năm 1875, Đức cha Puginier Phước bỏ xứ An Lộc, thành ra chỉ còn Lãng vân, và sự đạo Chúa sầm uất trở lại.

 • Năm 1879: cha Cần làm chính xứ, cha Thắm, cha Luân, cha Trúc, cha Hạnh thay nhau làm phó xứ.
 • Năm 1893: cha Thiện làm chính xứ, cha Mạnh làm phó xứ.
 • Năm 1896: cha Hạnh làm chính xứ, cha Rì, cha Uyên, cha Đàm, cha Truy, cha Đại thay nhau làm phó xứ.
 • Năm 1913: cha Đại làm chính xứ, cha Trưởng, cha Tịch, cha Thuận làm phó xứ.
 • Kể từ năm 1923[6], cha Đominicô Đại I đang làm cha xứ Lãng vân.
 • Năm 1940… Cha Gioan Hòa I
 • Năm 1953… Cha Phêrô Cung
 • Năm 1954-1977: ? (có lẽ thời đó cha Hòa +1967, cha Giám: +1977)
 • Năm 1977-1993: cha Phaolô Nguyễn Chu Trình (có những thời điểm cha Luật, cha Tường coi?)
 • Năm 1994-1999: cha Inhaxiô Bùi Ngọc Hoàng
 • Từ 17.08.1999-28.12.2005: cha Antôn Phạm Hòang Lãm
 • Tháng 3.2004-10.03.2005: Cha Tôma Aquinô Nguyễn Bá Khuê về làm Phó xứ (thời cha Antôn Phạm Hoàng Lãm làm chính xứ).
 • Từ 10.03.2005-31.12.2007: Cha Tôma Aquinô Nguyễn Bá Khuê làm chính xứ.
 • Từ 01.01.2008 đến nay: Cha Phaolô Nguyễn Văn Định (theo giấy bổ nhiệm là ngày 01.01.2008, nhưng chính thức về nhận xứ vào ngày 04.01.2008).
 • Từ 2014-2019: Cha Giuse Trần Công Hoan làm chính xứ
 • Từ 09/2019 đến nay: Cha Tôma Aquinô Nguyễn Bá Khuê trở lại làm chính xứ lần thứ 2.

Các Cha quê tại Lãng Vân

Các Cha quê Lãng Vân đang làm việc tại các Giáo phận khác

1. Cha Phêrô (…) Dụng

 • Sinh năm 1889
 • Chịu chức linh mục: 1929
 • Du học Pi-năng
 • Qua đời: 1970

2. Cha Gioan (…) Hương

 • Sinh: 1920
 • Chịu chức linh mục: 1933
 • Đã qua đời: ? (trong Miền Nam)

3. Cha Matthêu Phạm Hảo Kỳ

 • Sinh: 1913
 • Chịu chức linh mục: 1944
 • Đã qua đời: Tại Giáo xứ Ninh Phát, Giáo phận Xuân Lộc

4. Cha Đôminicô Nhuận

 • Sinh: 1915
 • Chịu chức linh mục: 1944
 • Đã qua đời: trong miền Nam

5. Cha Gioan Đinh Tiến Hoàn

 • Sinh: ?
 • Chịu chức linh mục: ?
 • Qua đời: Tại Giáo xứ Lãng Vân