Thông tin chính

Địa chỉ : Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Tôma A. Nguyễn Bá Khuê (8/2019)
Phó xứ: Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Lộc (8/2019)

  • Tên gọi: Giáo xứ Lãng Vân
  • Năm thành lập: 1885
  • Năm xây dựng nhà thờ (hiện tại): 1998
  • Diện tích khuôn viên giáo xứ: 14.200 m2
  • Bổn mạng giáo xứ: Đức mẹ Vô nhiễm
  • Tước hiệu nhà thờ: Đức mẹ Vô nhiễm
  • Số tín hữu: 3.500
  • Số giáo họ: 03
  • Số họ có nhà thờ: 03
  • Các hội đoàn: Hội Gia trưởng; Hội Mân côi; Ca đoàn; Thiếu nhi Thánh Thể; Hội kèn đồng; Ban Giáo lý; Hội Thánh Giá; Hội từ thiện

(Thống kê tháng 8 năm 2010)