Thông báo: Chương trình Lễ Kính Đức Mẹ Sầu Bi tại Giáo xứ Đồng Đinh – 2019

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ SẦU BI
TẠI GIÁO XỨ ĐỒNG ĐINH
Năm 2019

***

Thời gian: Ngày 14, 15, 16/9/2019

Địa điểm tại: Giáo xứ Đồng Đinh, giáo phận Phát Diệm

Chủ đề: VỀ BÊN MẸ

Điểm nhấn: SÁM HỐI VÀ NÊN THÁNH

Thành phần tham dự, cử hành: Đức Cha giáo phận, quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sỹ, chủng sinh, cộng đoàn dân Chúa và khách hành hương.

  1. BAN TỔ CHỨC

– Trưởng ban tổ chức: Cha Quản Hạt Vô Hốt Gioan.B Nguyễn Công Tráng
– Phó ban tổ chức: Cha An-rê Đào Văn Du
– Các cộng tác viên: Quý cha trong giáo hạt Vô Hốt, quý thầy, quý sơ, quý ban chấp hành 11 giáo xứ hạt Vô Hốt…

  1. CHƯƠNG TRÌNH         
  2. Thứ Bảy ngày 14/9/2019VỌNG CHÚA NHẬT XXIV. TN

15g00 – 15g45’: Chầu Thánh Thể

15g45’-16g30’: Đi Đàng Thánh Giá trên sông

16g30’ – 17g30’: Thánh lễ tại Núi Gò

  1.  Chủ Nhật ngày 15/9/2019CHÚA NHẬT XXIV.TN

Ngày gặp mặt giới trẻ Giáo Hạt Vô Hốt lần thứ V

14g30-15g00: Đón tiếp

15g00 – 16g00’: Chầu Thánh Thể

16g00’ – 16g45’: Thuyết trình

16g45’ – 17g00’: Đón tiếp Đức Cha, Quý Cha và quý khách.

17g00’ – 18g00’: Thánh lễ (Lễ Về Chúa Thánh Thần– Lễ phục Đỏ).

18g00’ – 19g00’:  Ăn tối

19g00’ – 21g00’: Khởi động-Diễn nguyện và Văn nghệ (Tại Núi Gò).

21g00’: Kết thúc.

  1. Ngày 16/9/2019: LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI

  7g00’ – 9g00’: Đón tiếp Đức Cha, quý cha và quý khách
                    (Thuyền đón khách từ nhà xứ Đồng Đinh ra Núi Gò)

9g00’ – 9g30’: Nghi thức rước đoàn đồng tế (Đức Cha, quý cha, quý thầy Phó tế, quý tu sỹ, chủng sinh, ban lễ sinh, ca đoàn, hội kèn, hội trống…)

9g30’ – 11g00’ : Thánh lễ

11g00’ – 11g30’: Di chuyển về nhà xứ Đồng Đinh.

11g30’ – 12g30: Ăn trưa .

  Lưu ý:

     – Xin Quý Cha mang lễ phục Trắng
– Xin quý khách hành hương mang Ô (dù).

 Vô Hốt, ngày 16 tháng 8 năm 2019
Linh mục quản hạt Vô Hốt

 Gioan Baotixita Nguyễn Công Tráng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *