Thông báo: Điều tra ứng viên lên chức phó tế

Theo giáo luật điều 1051 và 1052 buộc Giám mục, khi muốn truyền chức thánh cho ai, phải điều trai kỹ lưỡng về tư chất của người ấy. Các chủng sinh có tên sau đây sắp làm đơn xin lãnh chức phó tế để phục vụ giáo phận Phát Diệm:

Danh sách các chủng sinh:

Vậy ai biết các chủng sinh trên đây mắc ngăn trở gì, xin trình báo cho giáo quyền trước ngày 03 tháng 03 năm 2020.

Cám ơn anh chị em

Nguồn: phatdiem.org